Regulamin

 1. Dzieci uczestniczą w zajęciach wyłącznie w skarpetkach.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabaw, robienia figur akrobatycznych na korytarzach oraz na sali bez nadzoru instruktora.
 3. Dzieci uczestniczą w zajęciach bez rodziców.
 4. Dzieci są odbierane ze studia osobiście przez rodziców. W innych przypadkach studio wymaga pisemnego zezwolenia od rodziców na wypuszczanie dzieci samych do domu.
 5. Za zniszczenia w szkole spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice, którzy są obciążani finansowo za powstałe szkody lub osoba dorosła, która bezpośrednio odpowiada za powstałą szkodę.
 6. Wszyscy dbamy o sale: nie rysujemy po ścianach, szafkach, sprzątamy po sobie, itp.
 7. Podczas zajęć obowiązuje dobre zachowanie: uczestniczymy w zajęciach, nie biegamy. Zawsze mamy upięte włosy, schludny i wygodny ubiór. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, który nie stosuje się do reguł zajęć i przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
 8. W przypadkach niezadowolenia z zajęć prosimy o zgłaszanie uwag do instruktora (mail: thepathdance@gmail.com)
 9. Akademia zastrzega sobie prawo do filmowania oraz fotografowania zajęć i umieszczania materiałów na własnej stronie internetowej i Facebook/Instagram
 10. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, Akademia zastrzega sobie prawo do zastępstwa, odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursulub rozwiązania grupy.
 11. Akademia Tańca nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników ani urazy doznane podczas zajęć oraz podczas przybywania w szkole. Akademia Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

Regulamin Opłat
 1. Rezerwacja miejsca na kursie następuje po dokonaniu płatności. Informacja o sposobie płatności podana jest na stronie internetowej thepathdance.com
 2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach są pobierane co miesiąc przed pierwszymi zajęciami.
 3. Istnieje możliwość wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia przed ich rozpoczęciem.
 4. Opłatę można dokonać przelewem lub gotówką. Brak możliwości opłat kartą.
 5. Osoby dokonujące wpłat na rachunek szkoły proszone są o zabranie wydrukowanego potwierdzenia wpłaty celem okazania instruktorowi bądź przesłania go emailem.
 6. Nie zwraca się kosztów w momencie jednotygodniowej nieobecności. W razie dwutygodniowej lub dłuższej nieobecności w przypadku choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim zwracamy koszt według tej formuły: z miesięcznej opłaty odliczamy abonament w cenie 20 zł i odliczamy ilość ominiętych zajęć. WAŻNE: Zwrot następuje poprzez odjęcie obliczonej sumy od następnej opłaty miesięcznej. Nie dokonujemy zwrotów pieniężnych.

W przypadku niepełnoletnich kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.