Młodzież

Kurs ten stworzony jest w celu inspiracji młodych tancerzy ( 12-15 lat, 16+).

Będzie rozwijał większe zrozumienie techniki tańca współczesnego oraz baletu, rozwinie zaufanie do improwizacji oraz umiejętności choreograficzne.

Uczniowie skupią się na sile i elastyczności oraz rozwoju własnego stylu poruszania się, rozwijając jedocześnie umiejętności w dynamice ruchu, pracy w podłodze oraz sekwencji w przestrzeni.

Uczniowie będą brać udział w strukturalnych ćwiczeniach improwizacyjnych oraz w pracy nad zadaniami choreograficznymi, które będą prowadzić do powstania nowego ruchu.

Wykorzystując własną kreatywność uczniowie opracują własne unikalne słownictwo ruchowe , a także nauczą się profesjonalnego repertuaru.