Zgłoszenie na kurs

Młodzież 16+Dorośli

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTROWANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, iż Akademia jest administratorem Państwa danych.
Akademia przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
• imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu
wyłącznie w celach kontaktu z Państwem oraz w celach operacyjnych związanych z działalnością taneczną Państwa dziecka takich jak:
Wszystkie dane przechowywane są w niedostępnym dla osób trzecich miejscu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo nanoszenia zmian w podanych przez Państwa danych.